Huvitoimikunta

Kokoonkutsujana on Reijo Stevander. Toimikuntaan kuuluvat myös Marja Kaikkonen, Anja Tielinen ja Hilkka Tuhkanen.