TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä
Vuosi 2021 tulee olemaan yhdistyksemme 50. toimintavuosi, jota toivottavasti pystymme jollain tavalla juhlistamaan koronavirustilanteesta huolimatta. Varsinainen toimintamme on alkanut 3.3.1971.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tarjota yhdistyksen jäsenille erilaisia aktiviteetteja niin, että mahdollisimman moni löytää itselleen sopivia harrastuksia liikunnan, laulamisen, kädentaitojen ja liikunnallisten pelien joukosta. 
Jäsenten huomioiminen on yhdistyksen tärkeä tehtävä. Tämä on tehtävä erityisesti, mikäli pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset toteutuvat viime kevään muotoisina.
Yhdistyksemme on jäsenmäärältään suurin eläkeläisyhdistys Järvenpäässä, 335 jäsentä. 70,75,80,85,90 ja yli 90 vuotta täyttäviä muistamme onnittelukortilla.
Kerhomme kokoontuvat Järvenpään Seurojentalossa.
Rakennuksen yläkerrassa sijaitsee yhdistyksen toimistotila, jossa kokoontuu hallitus sekä muutama pienempi harrasteryhmä. 


Edunvalvonta
Yhdistyksemme tekee esityksiä ja aloitteita yhdessä EKL:n ja Järvenpään Eläkeläisneuvoston kanssa eläkeläisiin kohdistuvien epäkohtien korjaamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Osallistumme jäsenhankintakampanjaan yhteistyössä EKL:n Uudenmaan piirin kanssa. Yhdistyksen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi jatkamme yhdistyksen toimintojen uudistamista ja parantamista.

Hallinto
Yhdistyksen jäsenistö valitsee sääntömääräisessä syyskokouksessa hallituksen, sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi.
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden vastuuvelvollisille.
Hallitus kokoontuu kevät- ja syystoimintakausien aikana pääsääntöisesti kunkin
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona pitämään kokoustaan.
Hallitus voi tämän lisäksi kokoontua ylimääräisiin kokouksiin asioiden niin vaatiessa.
Kerran vuodessa kokoontuvat hallituksen jäsenet ja toimintaryhmien vetäjät yhteiseen suunnittelu- ja ideointitapaamiseen.

Edustukset
Yhdistyksen syyskokous asettaa edustajansa EKL:n Uudenmaanpiirin kokouksiin ja ehdokkaansa piirin hallitukseen. Yhdistyksen edustajat Järvenpään Eläkeläisneuvostossa 1.6.2019 alkaen ovat Liisa Majanen varsinainen jäsen ja Arvi Herttua varajäsen.  Kivipuiston palvelukotisäätiön hallituksessa edustajamme on Jaakko Kuusela ja hallintoneuvostossa Seppo Fahlström varsinainen jäsen ja Pertti Lindberg varajäsen.

Talous
Yhdistyksen tulot muodostuvat kahvituotoista sekä arpajais- ja myyjäistuotoista. 
EKL:n jäsenmaksu on 8,00 €/jäsen ja EKL:n Uudenmaanpiirin 1,50 €/jäsen.
Järvenpään kaupungilta anomme toiminta-avustusta.
Yhdistyksen talous pyritään pitämään tasapainossa ja maksuvalmius sopivana.

Tiistaikerho
Tiistaikerho on jäsenistön yhteinen tapaamispäivä. Ennen kerhoa nautitaan emäntien tarjoilemista pullakahveista, hinta 2 €. Tämä auttaa huomattavasti yhdistyksemme taloutta.
Päivän ohjelmassa ovat tiedotusasiat ja tiedotteet, jossa esitellään saapuneet vierailukutsut, teatteri- ja konserttimatka-ehdotukset ja toteutettavat matkat, kuten esim. kirkkopäivä, lomamatka ja mahdolliset retket.
Tiistaikerhon vetäjinä toimivat vuorollaan ohjelmaryhmän jäsenet. Myös jäsenistön esittämät ohjelmat ovat tervetulleita. Ohjelmassa on myös yhteislaulua tarpeen mukaan.
Tiistaikerhoon kutsutaan alustajia, joiden toiminta liittyy lähinnä terveydenhuoltoon ja muihin eläkeläisiä kiinnostaviin asioihin. Kutsumme myös teema-alustajia kertomaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tiistaikerhossa kerätään myös osallistumismaksuja.

Liikunta- ja harrastekerhot
Voimisteluryhmät kokoontuvat Seurojentalolla maanantaisin ja perjantaisin. Vetäjinä toimivat EKL:n kurssittamat, jäsenistöömme kuuluvat henkilöt.
Polkupyöräilijät kokoontuvat kesällä keskiviikkoisin kävelykadun Sinilintu-aukiolla ja tekevät pyöräretkiä Järvenpään lähiympäristöön.
Sauvakävelijät kokoontuvat erikseen sovittavina aikoina ulkoilemaan niin kesällä kuin talvellakin.
Boccia-pelin harrastajat kokoontuvat pelaamaan tiistaisin ja perjantaisin Seurojentalolla ja kesäisin ulkokentällä. Joukkueet osallistuvat myös aktiivisesti EKL:n Uudenmaanpiirin kilpailutoimintaan.
Käsityökerho kokoontuu Seurojentalon yläkerrassa tiistaisin. Kerholaisten valmistamia tuotteita myydään yhdistyksen omissa tapahtumissa, Järvenpää-päivänä kävelykadulla ja Myllytien Toimintakeskuksen joulumyyjäisissä. Käsitöitä annetaan myös arpajaisvoitoiksi.
Lauluryhmä Hyväntuuliset kokoontuu harjoituksiinsa maanantaisin.
Ryhmä järjestää vuosittain kahvikonsertin keväällä ja syksyllä sekä esiintyy pyydettäessä muuallakin. Ryhmän jäseniltä peritään tarvittaessa erillinen lisämaksu ohjaajan palkkaukseen.
Muistia kehittävä Tietovisa kokoontuu tiistaisin kahviossa. 
Keilakerho kokoontuu keilahallilla keskiviikkoisin.
Senioriparlamentti kokoontuu maanantaisin kahviossa.
Hyvänmielen kulttuurikerho
Tavoitteena on kokoontua 3-4 kertaa vuodessa kulttuurin parissa.

Uusia kerhoja perustetaan tarpeen mukaan!

Kurssí- ja opintotoiminta
EKL ja EKL:n Uudenmaanpiiri järjestävät yhdistys- ja harrastustoimintaan liittyviä kursseja, joihin lähetetään yhdistyksen toiminnasta aktiivisesti kiinnostuneita jäseniä. Yhdistys tukee myös muuta opiskelua, joka edistää yhdistyksen toimintaa.

Muu virkistystoiminta
Yhdistys osallistuu vuosittain EKL:n Uudenmaan Piirin järjestämiin tapahtumiin.
Sisaryhdistyksiä tapaamme saapuvien kutsujen perusteella, mahdollisuuksiemme mukaan.
Kutsumme myös aikataulujen salliessa sisaryhdistyksiä vieraiksemme.
Osallistumme EKL:n järjestämään liikuntahaasteeseen perinteisesti maalis-huhtikuun aikana.
Konsertti- ja teatterimatkoja sekä päiväretkiä tehdään, jos saadaan riittävästi osallistujia.
Osallistumme EKL:n Uudenmaan ja Helsingin piirin Edunvalvontaristeilylle.
Joulukuun alkupuolella järjestetään perinteinen pikkujoulujuhla.
Liikunta- ja harrastekerhot voivat myös järjestää omia virkistystapahtumia.


Toiminnastamme tiedottaminen
Toiminnastamme tiedotetaan kerhoissa, yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostissa, perjantain Keski- Uusimaa sekä viikonlopun Keski-Uusimaa Viikko lehtien yhdistyspalstoilla. Sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä.

Lopuksi

Kaikki tämä edellä oleva toiminta tarvitsee toteutuakseen hallituksen, kerhojen ohjaajien ja koko jäsenistön tuen. Koronapandemia saattaa aiheuttaa muutoksia suunniteltuun toimintaamme.JÄRVENPÄÄN ELÄKKEENSAAJAT ry

26.10.2020            Hallitus